CSOK / Szocpol

Mi az a CSOK?

2015. július 1-jétől új és használt lakásokra igénybe vehető lakástámogatási rendszer, melynek célja, hogy a korábban kialakított támogatás (szocpol) egy kibővített, módosított formában, többek számára elérhető legyen. Többek számára, hiszen ezt nem csak új és használt lakásokra, családi házakra, hanem bővítésre is igénybe lehet venni.

 

CSOK-LAKÁSHITEL IGÉNYLÉS FELTÉTELEI

 

Új lakás: Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakóház vagy lakás. Rendelkezik legalább egy 12 nm-t meghaladó lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, wc-vel, közműves villamos energia szolgáltatással, közműves vagy egyedi szennyvízkezelő berendezéssel (zárt szennyvíztároló is), közműves ivóvíz szolgáltatással (vagy ivóvíz minőségű fúrt kút).

 

 

Új lakás vásárlás

 

 • július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedély
 • Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül
 • Gazdálkodó szervezet értékesítés céljára építette, melyet első ízben természetes személy részére értékesítenek
 • Az eladó nem lehet az igénylőknek közeli hozzátartozója vagy élettársa, gazdálkodó szervezet esetén nem lehet tulajdonosi kapcsolat

 

Új lakás építése

 • július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély, de még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel
  • 12m2 alapterületű lakószoba
  • Közműves villamos energia szolgáltatása
  • Egyedi fűtésnek kell lennie a lakásban (a KTK szerint ez azt jelenti, hogy “valamilyen fűtéssel rendelkezzen” az ingatlan)
  • Közműves szennyvízelvezetésnek vagy szennyvíztisztító készüléknek vagy derítőnek kell lennie az ingatlanon
  • Vezetékes ivóvízszolgáltatásnak kell lennie, ami kiváltható ivóvíz minőségű kút telepítésével
 • Mostantól lehetőségünk van külterületen, zárttelken vagy tanyán is építkezni.

 

Tetőtér beépítés

Tetőtér beépítés vagy emelet ráépítés: Legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás kivitelezése.

 

Személyi feltételek

Igényelhetik:

 • Házastársak, Fiatal házaspárok, Élettársak (igénylőknek tulajdoni hányadot kell szerezniük)
 • Az igénylő büntetlen előéletű
 • Az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál (NAV) nyilvántartott köztartozása
 • Az igénylők közül legalább az egyik fél a kérelem benyújtásakor min. 180 napos TB jogviszonnyal rendelkezik

 

Gyermek vállalás

Csak fiatal házaspár vállalhat gyermeket!

 • gyermektelen fiatal házaspár esetén 3 gyermek
 • 1 gyermekes fiatal házaspár esetén 2 gyermek
 • 2 gyermekes fiatal házaspár esetén 1 gyermek