Jogi nyilatkozat és Adatvédelemi szabályzat

Jogi nyilatkozat

www.lakasceluhitel.hu www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.gyorsszemelyikolcson.hu www.hitelbarlistasnak.hu www.hitel-gyorsan.hu weboldalak (a továbbiakban együtt: Weboldal) üzemeltetője az Euro BB Kft.

Euro BB Kft. elérhetőségei:

Cím:2083 Solymár Hősök u.15.

Email: expresszhitel@t-online.hu

A weboldal célja, hogy naprakész, banki termékek hirdetményeiből előállított adatbázis alapján objektív összehasonlítást tegyen lehetővé felhasználói számára az egyes banki termékekre. Az Euró BB Kft. munkatársai az adott helyzetben elvárható gondossággal járnak el mind az adatbázis összeállítása, mind az összehasonlító algoritmusok definiálása során. Ezzel együtt is az Euro BB Kft. által megjelentetett adatok és információk tájékoztatási célokat szolgálnak, azokra önmagukban döntést ne alapítsanak!

Az Euro BB Kft. a tévedés jogát fenntartja, éppen ezért az oldalon található információk és az adott bank által kínált termék jellemzőiben jelentkező eltérésből eredő felelősségét az Euro BB Kft. kizárja.
Az Euro BB Kft. tájékoztatja a tisztelt Felhasználókat, hogy bármely banki termék igénybevétele tárgyában hozott döntésnek több szempont alapos áttekintésére kell alapulnia. Az adott termék igénybe vételének részletes feltételeiről az ügylet megkötése előtt mindenképpen tájékozódjon az adott banki terméket kibocsátó pénzügyi vállalkozásnál!

Az Euro BB Kft. ill. munkatársai bankoktól függetlenül működnek és céljuk a lakosság tájékoztatása. Ezen oldal tartalma nem minősül termékajánlásnak vagy pénzügyi tanácsadásnak! Az adatvédelmi nyilatkozatot itt találod.

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, szolgáltatásleírások és a weboldal technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Euro BB Kft. a szerzői jogi jogosultja a weboldalon keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából engedélyezett. Az ezen túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Euro BB Kft. előzetes engedélyével lehetséges. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Euro BB Kft. bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

A jelen nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított a felhasználónak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata, hasznosítása. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Euro BB Kft.  előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Adatvédelemi szabályzat

Hatályos 2017.11.

Üdvözöljük! A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.hitel-gyorsan.hu www.lakasceluhitel.hu www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.hitelbarlistasnak.hu www.gyorsszemelkyikolcson.hu  honlapokon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési, közvetítői tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.),

www.hitel-gyorsan.hu www.lakasceluhitel.hu  www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.gyorsszemelkyikolcson.hu  www.hitelbarlistasnak.hu honlapok és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a Euro BB Kft-t (székhely: 2083 Solymár., cégjegyzékszám: 13-09-179793, Adószám: 14923430-2-13 adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-…..) illeti. A honlapot az Euró BB Kft. (székhely: 2083 Solymár Hősök u. 15., cégjegyzékszám: 13-09-179793,Adószám: 14923430213 , adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-….) és jogosultak szolgáltatásaik nyújtásához igénybe venni.

Az Euro BB Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében a Hpt-ben meghatározott többes ügynökként pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet végez a Magyar Nemzeti Bank engedély törzsszám: 14923430 szám és A jelen Adatvédelmi szabályzat egyben a Federal Credit Zrt. Üzletszabályzatának melléklete.

 

A közvetítői, többes ügynöki, tevékenységek tekintetében az Euro BB Kft. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank, Az Euro BB Kft. a Hpt. szerinti közvetítői tevékenységeiért kizárólag a megbízó intézményektől jogosult díjazásra. Az Euro BB Kft. a Magyar Nemzeti Bank által a pénzpiaci, illetőleg közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel, mely interneten a

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese/kozvetitok-keresese címen ellenőrizhető.

Az Euro BB Kft. a honlapon megjelenő egyes pénzügyi termékekhez kapcsolódóan marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés, a banner, valamint mindaz a pénzügyi vagy a termék, ahol nem lehet „Érdekel” gombra kattintani és a személyes adatok megadásával visszahívást kérni az adott termék kapcsán, mivel ezen hirdetések a hirdető oldalára irányíthatják át a felhasználót.

Tájékoztatjuk, hogy az Euro BB Kft. www.hitel-gyorsan.hu www.lakasceluhitel.hu www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.hitelbarlistasnak.hu honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges.

Adatkezelő:

 • Euro BB Kft.

Adatfeldolgozó:

Tarhely.eu Kft. aki a honlapok mögötti tárhelyet biztosítja.

Az Adatkezelő kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

expresszhitel@t-online.hu

Az adatkezelés jogalapja:

Valamennyi honlapon elérhető szolgáltatást igénybe vevő esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • Név
 • Születési hely
 • Születési név
 • Születési dátum
 • E-mail
 • Telefonszám
 • Település
 • Irányítószám
 • Gyermekek száma
 • Vállalat neve
 • Cégjegyzékszám
 • Adószám
 • Érdeklődéssel érintett termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó- vagy azzal kapcsolatban a személyre szabott valamely kalkuláció során az érintett által megadott adatok (különösen, de nem kizárólag: jövedelem, ingatlan elhelyezkedése, ingatlanfedezet értéke, bankszámla-használati adatok)

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények és pénzpiaci közvetítők részére az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi-szolgáltatásra vonatkozóan,
 • az Önnel való közvetlen kapcsolatfelvétel az Euro BB Kft által telefonon és email-en keresztül,
 • közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása az Ön részére),
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése az Ön részére,

a honlapokon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Ön részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a www.hitel-gyorsan.hu www.lakasceluhitel.hu www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.hitelbarlistasnak.hu honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez elvégzendő regisztráció során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett pénzügyi- szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozó, az Euro BB Korlátolt Felelősségű Társaság ismeri meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által a www.hitel-gyorsan.hu www.lakasceluhitel.hu www.hitelszabadfelhasznalasra.hu www.hitelbarlistasnak.hu honlapon kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot:

 

 • Budapest Bank Zrt.
 • Magyar Cetelem Bank Zrt.
 • MKB Bank
 • CIB Bank Zrt.
 • Erste Bank Zrt.
 • FHB Bank Zrt.
 • Gránit Bank Zrt.
 • K&H Bank Zrt.
 • Magnet Bank Zrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Lakástakarékpénztár Zrt.
 • Sberbank Magyarország Zrt.
 • UniCredit Bank Zrt.

Tájékoztatjuk, hogy a www.hitel-gyorsan.hu weboldal működésével kapcsolatban a www.hitel-gyorsan.hu weboldal ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: expresszhitel@t-online.hu

Postacím: Euro BB Kft. 2083 Solymár Hősök u. 15

Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panaszával közvetlenül a hatósághoz is fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítő alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777. Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Euro BB Kft.

Segíthetünk?

Lakossági hiteligénylés

Vállalkozói hiteligénylés